Kokoš

  • Trieste
  • Basovizza
Vzpon na Kokoš (660 m) in na bližnje Veliko Gradišče (742 m) na slovenski strani je ena najtežjih in najprivlačnejših ekskurzij v okolici Bazovice. Rastje je zelo bogato in raznoliko, saj je gmajna na pobočju predmet obnove za ponovno uvedbo pašnika. Izmenjuje se z naravnimi gozdovi in s pogozditvami z borom in jelkami. Tu lahko živi veliko različnih vrst živali, značilnih tudi za druga okolja. Z vrha Kokoši je lep razgled na istrsko pokrajino, na beneško laguno in na celoten alpski lok. Ob številnih poteh, ki povezujejo vsa pobočja hriba, najdemo pričevanja o preteklosti, kot so ostanki prazgodovinskega gradišča, mejni kamni, kapnice in umetni kali za zbiranje vode, eksperimentalne parcele grške jelke in navadne smreke, ruševine strelišča in razne naravne votline. Gre omeniti nekatera velika drevesa kot npr. mogočno bukev pri vrhu. 

Vzpon je dobro označen s številnimi potmi CAI po celotnem območju. Ponekod je vzpon malce težji, vendar vsakdo lahko pride do vrha. Vrh je kot pobočja prepleten z rahlo nagnjenimi potmi.
Trails in the Province

Discover other points of interest