Repen

  • Monrupino - Repentabor
  • Repen
Repen je kraška vas, ki leži 11 km od Trsta na 309 m n. v.  Čeprav je Repentabor najmanjša občina v celotni Tržaški pokrajini, je to eden najznačilnejših krajev za kraško planoto. Zajema vasi Fernetiči, Col in Repen. Ime Repen srečamo v virih iz začetka 14. stoletja, takrat pa je zajemal širše območje med današnjim Zgonikom, kjer se nahaja Repnič, in Repentabrom z vasjo Repen. Ločevanje med Repnom in Repničem oziroma Velikim in Malim Repnom izhaja iz nemškega dokumenta iz leta 1494. Kdor želi spoznati pristno in tradicionalno domače ozračje, si lahko ogleda muzej v Kraški hiši ali lahko obišče Kraško ohcet, ki poteka vsaki dve leti v zadnjem tednu avgusta. Ob tej priložnosti je vas praznično okrašena, udeleženci pa nosijo značilno narodno nošo in obujajo stoletne obrede. Ženin in nevesta se poročita v cerkvi Blažene Device Marije Vnebovzete na Tabru. Tabor je značilna utrdba, ki se pojavlja od Krasa do Istre od poznega srednjega veka pa vse do novega veka. Še prej pa so tu stali prazgodovinsko gradišče, rimski castrum (utrdba) in trdnjava iz 16. stoletja.  


Trails in the Province

Discover other points of interest