Ribiško naselje

  • Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  • Villaggio del Pescatore-Ribiško naselje
Ribiško naselje se nahaja 22 km od Trsta na 2 m n. v. in ima 342 prebivalcev. V začetku 50. let so v tem majhnem zalivu med Tržičem in Devinom, nedaleč od izliva reke Timave, zgradili manjše naselje, kamor so naselili istrske in dalmatinske begunce, ki so zapuščali svoje domače kraje. Predvsem so se tu naselili ribiči, kot kaže tudi sama zasnova naselja: zgrajeno je bilo vzdolž kanala, na katerem so še danes privezane ribiške ladje, ki oskrbujejo sosednje restavracije s svežimi ribami. V zadnjih letih so v bližnjem kamnolomu našli ostanke fosilov številnih dinozavrov, v enem primeru kar celo okostje, ki je danes razstavljeno v tržaškem Mestnem naravoslovnem muzeju.

Stalna razstava Zgodovina in prazgodovina ob Timavi
Blizu škvera, ob začetku pristaniškega kanala, je od leta 2005 na ogled stalna razstava Zgodovina in prazgodovina ob Timavi. Razstavo, ki z različnimi panoji in eksponati predstavlja predvsem starorimska 
najdišča, 1. svetovno vojno in zgodovino Ribiškega naselja, upravlja speleološka skupina Flondar. V bližini razstavnega prostora se začenja zanimiva štivanska pešpot, ki nas popelje skozi jarke avstroogrske obrambne črte Flondar in mimo starorimskih najdišč vse do reke Timave.


Trails in the Province

Discover other points of interest