Mejni prehod Šempolaj (SP 6)

  • Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  • San Pelagio-Šempolaj
Od Šempolaja, kmečke vasi občine Devin-Nabrežina, nadaljujemo po pokrajinski cesti SP 6 v smeri sever severovzhod, na križišču, ki vodi v Spodnji Prečnik, zavijemo desno. Čez nekaj sto metrov pridemo do mejnega prehoda z Republiko Slovenijo. Na podlagi schengenskega sporazuma in na padec meja decembra 2007 je bil mejni prehod ukinjen. Od mejnega prehoda Šempolaj se v nekaj minutah pride do Komna, kjer so med plastmi apnenca odkrili pomembna najdišča fosilov. Fosilni ostanki vretenčarjev pripadajo plazilcem in ribam, ki so tod živele na koncu krede, skoraj istočasno, kot so izumrli dinozavri.  Nekatere najdbe so zdaj shranjene v tržaškem Naravoslovnem muzeju (Ulica Tominz 5, Trst).

Trails in the Province

Discover other points of interest