Jama Bak

  • Trieste
  • Basovizza
Jama ima dva vhoda, ki se odpirata na travnato površino. Poleg vhoda v jamo je še kratek jašek, ki vodi v stransko sobo, ki jo oblikujejo preprosti zidki: dolga je ca 130 in široka le 16 metrov. V prvem delu je širok, strm rov, ob katerem lahko vidite velike jame, ki so nastale ob razstreljevanju vojnih ostankov. Po ostrem ovinku se strop dvigne, tla postanejo ilovnata, pojavijo se mogočne zavese in masivne skupine počrnelih in poškodovanih stalagmitov. Dostopna vsem, potrebna je svetilka in večja previdnost.Za podrobnejše informacije o geologiji in o novih arheoloških odkritjih v jami obiščite  sledečo spletno stran Deželnega katastra arheoloških jam: Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche C.R.I.G.A.
360° Photosphere
Trails in the Province

Discover other points of interest