Naravoslovni didaktični center v Bazovici

  • Trieste
  • Basovizza, 224
Naravoslovni didaktični center v Bazovici, ki ga je ustanovila in ga upravlja Gozdna služba Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, je moderen sprejemni center, ki je bil delno zgrajen po načelih biogradnje. Njegova konferenčna dvorana lahko sprejme okrog petdeset oseb, imajo pa tudi prostore za začasne razstave. Ogled poteka po zanimivi poti med dioramami, interaktivnim didaktičnim in senzoričnim materialom ter ob multimedijski podpori. S pomočjo zgodovinsko-naravovarstvenih tem prikaže biotsko raznovrstnost Krasa, pomen gozdov, odnos med človekom, gozdom in lesom ter obravnava teme splošnega pomena kot npr. okolju prijazno vedenje. Didaktični center sodeluje in izvaja posebne didaktične projekte za šole na različnih stopnjah (tudi v slovenščini) in pripravlja ekskurzije in naturalistične prireditve. Ustanova je tudi začetna točka za številne ekskurzije po kraškem območju, ki pokrivajo vse njegove okoljske značilnosti. Še posebno je zanimiva Resljeva naravoslovna učna pot (oznaka CAI 44), opremljena z infrardečimi žarki za slepe. Skozi gozd Igovec se pride v Slovenijo do Lipiške kobilarne. 


Odpiralni čas lahko dobite po telefonu.
Vstop je prost. Tel. +390403773677 e-naslov: didatticonaturalistico.agrifor@regione.fvg.it
Trails in the Province

Discover other points of interest