Padriče

  • Trieste
  • Padriciano
Padriče so kraško naselje, ki leži 5,6 km od Trsta na 360 metrih nadmorske višine. Padriče, ki se prvič omenjajo v 14. stoletju, so bile do sredine 20. stoletja kmečko in pastirsko naselje, zatopljeno v mir in spokojnost, s svojim značilnim vodnjakom in manjšo cerkvico sv. Cirila in Metoda. V 50-ih letih so Padriče postale eno glavnih begunskih središč za italijanske ezule iz bivše Jugoslavije, predvsem v letih 1954-55, ko je cona A prišla pod Italijo, cona B pa pod Jugoslavijo. Zbirni begunski center so zaprli v 70-ih letih, vendar si ga lahko še danes ogledamo, saj so v njem uredili Državni zgodovinski muzej Zbirni begunski center Padriče - več informacij na www.padriciano.org. Leta 1978 so v Padričah zgradili največji italijanski znanstveni park "AREA Science Park".

Trails in the Province

Discover other points of interest