Lisičja luknja

  • Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  • Slivia-Slivno
Ta zanimiva in obširna jama ima tri naravne vhode. Globoka je 329 metrov, dolga pa skoraj kilometer. Vhodi so zaščiteni: dva jaška z rešetkama, začetna jama, ki se odstira na koncu doline, pa z vrati, načrtovanimi tako, da omogočajo prehod živali, troglobov in netopirjev. Jama je v bistvu obsežen predor nagnjen na ca. 30 stopinj, z bogato konkrecijo in zanimivimi morfologijami po stenah in stropu ter čudovitimi ponvicami na tleh. Stranska veja pelje do dvorane, ki se občasno napolni s kraško podtalnico, druga se nadaljuje in je vedno ožja ter doseže pičlih 9,5 m nadmorske višine. Posebnost jame je, da se poviša nivo podtalnice, ko naraste podzemna reka Timava: ob večjem deževju se oblikujejo velika presihajoča jezera ob obeh dneh jame. V bližini je eno najzanimivejših in najširših kraških škrapljišč.   

Za podrobnejše informacije o geologiji in o novih arheoloških odkritjih v jami obiščite sledečo spletno stran Deželnega katastra arheoloških jam: Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche C.R.I.G.A.
Trails in the Province

Discover other points of interest