Šempolaj

  • Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  • San Pelagio-Šempolaj
Kraška vas Šempolaj se nahaja 18 km od Trsta na 225 metrih nadmorske višine. V Šempolaju si lahko v spokojnem miru ogledamo tradicionalno kraško hišo, ki so jo pred nedavnim obnovili in uredili v občinski urad. Hiša je iz leta 1566 in je na začetku služila kot župnišče. Zgrajena je v celoti iz kraškega kamna in tudi streha je pokrita z apnenčastimi skrlami, kot je bilo značilno za starejše kraške hiše. Nedaleč se na razgledni točki, od koder se odpira pogled na morje, nahaja vaška cerkev iz približno 15. stoletja z baročnim portalom, nad katerim je bifora. Na desni strani je zvonik, ki ima na vrhu šilasto fialo, nenavadno oblikovano v beneškem slogu; velja za enega najlepših zvonikov na Krasu. Med drevesi ob cerkvi zasledimo tudi vodnjak iz leta 1811, ki je značilen in nezamenljiv arhitektonski element vseh kraških vasi, saj se drugače niso mogli oskrbovati z vodo, ker na Krasu ni površinskih vodotokov.

Trails in the Province

Discover other points of interest