Naravoslovni muzej

  • Trieste
  • Trieste
Obiskovalce naravoslovnega muzeja najbolj pritegne okostje hadrozavra Antonia. To je najbolj popolno okostje srednje-velikega dinozavra, ki so ga od leta 1878 odkrili v Evropi. V muzeju so pripravili pregled zgodovine muzejskega razstavljanja ter naturalističnih in živalskih posebnosti našega območja.

Via dei Tominz, Trieste;  tel. +390406758658 - fax +390406758230; Spletna stran.
Trails in the Province

Discover other points of interest