Area Science Park v Bazovici

  • Trieste
  • Basovizza
AREA Science Park je bil ustanovljen leta 1978 in je največji italijanski znanstveni park, ki združuje raziskovalne ustanove in podjetja. V osrednjem kampusu na Padričah se visoko tehnološke družbe in javno-zasebni laboratoriji ukvarjajo z različnimi inovativnimi področji: biotehnologijo, informatiko in telekomunikacijo, razvojem napredne instrumentacije, tehnologijo za energetsko varčevanje in za alternativne energetske vire. Tehnološki transfer, storitve za podjetja in kvalificirano izobraževanje vsebinsko zaokrožajo dejavnost parka.  
Trenutna ponudba:  
- Showroom 3D, novi prostori za širjenje znanstvenih rezultatov  
- Virtualno prikazovanje znanstvenih poskusov tudi v stereoskopski obliki  
- ScienceGames  
- "STADI 02" - Stimuliranje visokotehnoloških didaktičnih aktivnosti. 
Te aktivnosti so prvenstveno namenjene dijakom nižjih in višjih srednjih šol.Za več informacij
Showroom 3D
STADI 02
Trails in the Province

Discover other points of interest