Zgonik

  • Sgonico - Zgonik
  • Sgonico-Zgonik
Kraška vas Zgonik leži 13 km od Trsta na 278 metrih nadmorske višine. Nahaja se v osrčju kraške planote na ugodnem položaju tudi zaradi bližine dveh zelo privlačnih turističnih znamenitosti: Briške jame in Botaničnega vrta Carsiana. Območje je bilo naseljeno že v 2. tisočletju pr. n. št., ko so na štirih sosednjih gričih stala prazgodovinska gradišča - Salež, Sveti Lenart, Gradec, Repnič - od katerih so dve uporabljali še v rimskem času. Prvo pričevanje o vasi pa je iz leta 1309 v obliki Swonich, oziroma "zvonik". Krajevno ime je dokaz, da je že tedaj na tem mestu stala cerkev z večjim zvonikom, kar se je ohranilo vse do danes, saj je zvonik cerkve sv. Mihaela med najvišjimi na celotnem Krasu. 

Trails in the Province

Discover other points of interest