Draga

  • San Dorligo della Valle - Dolina
  • Draga Sant'Elia-Draga
Kraško naselje Draga leži 13 km od Trsta na 341 m n. v.. Draga je manjša vas v dolinski občini, katere glavna naravna in turistična znamenitost je dolina reke Glinščice. Dolino je oblikoval edini površinski vodotok na Tržaškem Krasu in je bila zaradi svoje pomembne povezovalne vloge med obalo in zaledjem predmet zanimanja in spora v vseh obdobjih, od prazgodovine do danes. Muhov grad nad Zabrežcem, ki mu pravijo tudi Fünfenberški grad, je služil kot razgledna točka za nadzorovanje tovornih poti v spodnji dolini. Po dolini Glinščice so namreč pretovarjali sol iz obalnih solin v notranje dežele habsburškega cesarstva, v mlinih ob potoku pa so mleli žita. V poznejših stoletjih so tu zgradili tudi železniško progo Trst-Hrpelje, ki so jo danes spremenili v kolesarsko in sprehajalno pot (glej ustrezno preglednico).

Trails in the Province

Discover other points of interest