Starorimski vodovod doline Glinščice

  • San Dorligo della Valle - Dolina
  • Bagnoli della Rosandra-Boljunec
V dolini Glinščice so se ohranila pričevanja iz starorimske dobe, saj se je tu pričel 17 kilometrov dolg vodovod, po katerem je tekla voda potoka Glinščice vse do središča antičnega mesta Tergeste na današnjem trgu Cavana. Voda je tekla po izkopu, tlakovanem z opekami za zagotavljanje neprepustnosti in zaščitenim s kamnitim obokom. Zgoraj je obok imel odprtine, potrebne za čiščenje vodovoda, po katerem se je pretakalo približno 5800 kubičnih metrov vode na dan vse do Trsta. Vodovod je služil svojemu namenu od 1. stoletja pr. n. št. pa vse do 7. stoletja n.št. Danes si lahko najbolje ohranjene ostanke celotnega vodovoda ogledamo ravno v dolini reke Glinščice ob stezi, ki pelje do vasi Botač ob desnem pobočju nedaleč od planinske koče Premuda.

360° video
Video
Trails in the Province

Discover other points of interest