Miljska pot

  • Muggia
  • Muggia
Potek: Lazaret (Tanki rtič), Čampore, Milje, Korošci, mejni prehod Rabujez, Oreh. Miljska pot "Traversata Muggesana" je 10 km dolga pot, ki vodi po celotnem miljskem polotoku in pri čemer lahko obožujemo drugačna okolja ob obali in v notranjosti. Priporočamo, da sledite oznakam, ki so bile pred kratkim nameščene po celotni trasi, da ne bi zašli na drugo pot, in sicer na Vertikalo, saj se obe poti nekajkrat križata. Miljska pot vas popelje med bujno zelenje, skozi gozdove, preko travnikov in jas, mimo zgodovinskih najdišč, kot sta arheološko območje Starih Milj in gradišče pri Jelarjih, ali pa zraven kamnoloma peščenjaka, ki deluje že tisočletja. Začetna oziroma končna točka je favnistična oaza, ki so jo prekvalificirali v zadnjih letih.  

Trails in the Province

Discover other points of interest