Center za regijsko promocijo v Sesljanu

  • Duino Aurisina - Devin Nabrežina
  • Sistiana-Sesljan 56/B
Ex Pokrajina Trst, UTI Giuliana – Julijska MTU, izvaja projekt Marketing Krasa, katerega cilj je promocija turistične, živilske in izletniške ponudbe tržaškega Krasa. V okviru tega projekta želi dodatno ovrednotiti to območje, in sicer z ustreznimi promocijskimi dejavnostmi - spoznavanjem Krasa in njegovih najznačilnejših proizvodov.
S temi cilji je pokrajina preuredila bivši sedež Aiat v Sesljanu, ki ji ga je dala v uporabo agencija TurismoFVG; tako je nastal Center za regijsko promocijo v Sesljanu (Sesljan 56/b).
V centru je moderna večnamenska dvorana z vso potrebno multimedijsko opremo, ki jo pokrajina lahko začasno oddaja javnim in zasebnim podjetjem oz. ustanovam za nepridobitne dejavnosti, povezane s turistično promocijo in ovrednotenjem regije.

Lastništvo nad območjem je po sprejetju deželnega zakona o preureditvi sistema lokalne samouprave v Furlaniji - Julijski krajini v teku leta 2016 prevzela agencija Promoturismo FVG - Dežela Furlanija - Julijska krajina, Vila Chiozza, Ulica Carso 3 Cervignano del Friuli, Videm 33052  - info@promuturismo.fvg.it.Spletna stran.
Trails in the Province

Discover other points of interest