Razgledišče na Jezeru

  • San Dorligo della Valle - Dolina
  • San Lorenzo-Jezero
Razgledna točka na Jezeru je najboljša točka za opazovanje južnega dela doline Glinščice, na nasprotni strani je to razgledišče pri Zabrežcu. Razgled zajema pogled na celotno dolino Glinščice: od Botača na skrajni severni točki pa do Boršta na jugu. S tega razgledišča lahko občudujemo erozijo vode v strugi Glinščice, cerkvico sv. Marije na Pečah, Comicijev spomenik in zloglasno sedlo, kjer se burja usmeri v dolino in piha skoznjo.
Trails in the Province

Discover other points of interest