Repnič

  • Sgonico - Zgonik
  • Rupinpiccolo-Repnič
Kraška vas Repnič leži 12 km od Trsta na 297 m n. v. Ime Repen se prvič omenja v začetku 14. stoletja in izhaja iz osebnega imena Rjepa ali Repa, ki naj bi med 11. in 12. stoletjem postavil prvo jedro današnjega Repna. V nemški listini iz leta 1494 se prvič omenja ledinsko ime Gros Repen, kar je po analogiji botrovalo poimenovanju manjšega naselja Repnič. Vas je znana po svojem prazgodovinskem gradišču, ki se nahaja ob robu vasi nad cesto, ki pelje v Repen. Skupaj s Slivenskim gradcem je najbolje ohranjeno gradišče na celotnem območju in kaže na mogočnost in sposobnost nadzorovanja širšega sosednjega območja. Edino manjkajočo stran obzidja so odstranili ob koncu 19. stoletja med izkopavanjem v spodnjem kamnolomu apnenca, bogatega s fosili. Po kraju je dobil ime tudi kamen Repen, ki se tu izkopava in izvaža po celem svetu, saj slovi po svoji lepoti. 

360° video
Trails in the Province

Discover other points of interest